№ 278 Бащин дом

май 10, 2023

№ 278

БАЩИН ДОМ
Залостена е бащината къща, в която
мойто мило детство спи.
Днес споменът през сълзи ме завръща
във детските безгрижни волни дни.

Там портата е здрави прикована.
През прОлуките виждам моя свят:
Пак снопите, разхвърляни в хармана,
градинката на мама, цяла в цвят.

0, мило детство, толкова далечно!
Живееш ти завинаги във мен!
Как искала бих все така сърдечно при
тебе да остана вечно в плен!

Гласуването за 2023г приключи.