№ 28 Мисъл

май 12, 2022

№ 28

Мисъл
Ще разкажа живота ти, поете.
Започвам отзад напред.

Кой не иска да умре край езерото,
което всяка сутрин жадно поглъща
отраженията на планините и твоето собствено,
а вечерта обръща шапката ти и я превръща в лодка
без лодкар и посока.

Кой не иска да бъде обичан, заради
нещата, които си смачкал на топка
и захвърлил отвъд отчаянието.

Кой не иска да пише с болката
и да редактира с любовта.

Кой не иска да има бащата на белоногата
и хладния повей на майчината ръка.

Замръзва Марица. Събуди се, поете!
Ще разкажа живота си.
Започвам отпред назад.

Родих се, живея, точка.
Аз съм точката, която няма да сложа
след името ти.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!