№ 28 ОБРАТНА ЕВОЛЮЦИЯ

май 13, 2024

№ 28

ОБРАТНА ЕВОЛЮЦИЯ

еволюцията ни връща назад
да си припомним
приматите роднини
и споровете за парче месо
мъжът излиза на лов
няма го с дни
с месеци с години
жените и децата
се въртят край огъня
чакат го
остаряват посвоему
между грижи и безгрижия
сега е същото
единствената разлика
е че мъжът не отива на лов
а на фронта

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!