№ 280 Сияние

май 10, 2023

№ 280

Сияние

На небето сияйно
звездите гледат тайно
и тихо ми нашепват
а листата потрепват
И всичко в миг се преобърна
в любов безмълвна.
И в светлина ме обля
една единствена мечта
Да съм аз щастлива
усмихваща се на света сега
без повод и причина
Просто ей така!

Гласуването за 2023г приключи.