№ 286 ПОД ЕДНО НЕБЕ

май 10, 2023

№ 286

Под едно небе

Под едно небе
живеят всички хора
под едно небе живеят
злото и добрината
под едно небе
те имат хиляди лица.

Под едно небе
всеки кове съдбата
и своята и чуждата
под едно небе
вият се пътеките
на живота и смъртта
една граница – стена
невидима за очите
и видима за сърцата
разделя хората
на живи дори след смъртта
и мъртви още приживе.

Дали в теб ще живее човека
не Бог, а ти избираш
дали в теб ще живее вечното зло
ти избираш, а не Дявола.

А животът е хубав
когато сам го съградиш
и не сееш отрова,
А светът е тъй цветен
когато не мразиш.

Да живееш въпреки
живите Мъртъвци
е пътека нелека – пътека от тръни
но всичко съградено от човека
остава безсмъртно навеки.

Гласуването за 2023г приключи.