№ 290 Бяло черната птица

май 10, 2023

№ 290
Бяло черната птица
/Eмблематичната моя песен и в джаз формат/

Тичай тичай
Бяло черно обичам
Сърце и криле
Няма друго Бяло черната птица
Няма ръце неутробни и хищни
Няма мисъл точна и сметната
Има ли смисъл обратът на южния полет

Светкай трепкай
Бяло черно обичам
Огньове чернеят
Черно огнеят
два погледа пламъци
Стрелват и
снемат
от слънцето
корена

Скачай тропай
Бяло черно обичам
Каца крилатата пролет
В цвят се оглежда пърха зове
Клонки приглася
Топло кладе

Хвъркай пръскай
Бяло черно обичам
искрящия глас тръпния глас чистия глас
Глас птичи сърце В Бяло
черно се вричай обичай
О Б И Ч А Й

Гласуването за 2023г приключи.