№ 294 Между редовете

май 10, 2023

№ 294

Между редовете

Животът ни изтича бавно в думите,
които никога не сме си казали.
От някакво небивало безумие
за вечността сме ги запазили.

Гласуването за 2023г приключи.