№ 296 Пътища

май 10, 2023

№ 296
ПЪТИЩА

Накъде да поема се двоумях ‒
по пътя примамлив и пряк
или по пътеката криволичеща?
Пътят в неизвестното ли ме мамеше
или онзи ‒ към уюта на вече познатото?
Исках ли към себе си да пътувам
или неволно се стремях към другия?
Съмнявах се ‒ кой път е верният ‒
към ума или към сърцето му?
Пресичаха ли се пътищата ни
или по успоредните бързахме?
Път за бягство ли търсех
или към обичайното да се върна?
Трябваше по един от двата да тръгна ‒
към бъдещето несигурно
или към разочарования минали.
Но нямаше да е между „да” и „не” изборът,
навярно щеше да се наложи
през най-тясната клисура да преминавам
и най-стръмния проход да покорявам.

Гласуването за 2023г приключи.