№ 297 Настроение

май 10, 2023

№ 297

НАСТРОЕНИЕ
на Ахи

Сяда на прага тъгата,
надянала призрачна риза.
Спуска кепенци в душата,
с паяжина очите зазида.
Измъква коприва да жули
миниатюрни огризки надежда.
От листенца изсъхнала вяра,
изкусно засуква цигара.
Ще заоплаква и празнотата
с гласа на самотата.
И неродени усмивки ще дръзне,
с катран запечата.
И ще стене с въздишки додето ,
сама не залостиш вратата
и безвъзвратно не спуснеш резето.

Гласуването за 2023г приключи.