# 3 Градският залез

май 28, 2021

Градският залез

Паяжината на отчаянието
обхваща предградието – отдолу
нагоре –
с острите покриви,
тривиалните птици, рехави
облаци – слепнали
в синкав свод…
С погледа
болен – клошарят –
като суха ръка
дръпва, обтяга
булото на вечерния смог…
все тъй отправян
нагоре
към някакъв бог,
разсеян в платната
и многоок…

А над всичко всъщност – аз, ти –
изплетени от мъгляви
и сиви лъчи

Гласуването за 2021г приключи.