№ 306 Пропуски

май 10, 2023

№ 306

ПРОПУСКИ

Опитай се да не страниш от грешките
и да не вярваш на мелодии и сказания,
да не допускаш в храма да остане
божественото въпреки човешкото.
Избирай фината шкурка на жаркото
да обработва лицето ти след разделите.
Не трябва времето да бъде суеверие.
Но ти все пак помни колекцията с марки
и я разглеждай, когато не знаеш посоките.

Прекрачвай корените – те не са години
и не сменяй рязко кафето си с чая.
Непрежалими ще са само майките,
търсещи децата си в руините.
Тогава може и да вдигнеш камък
и пръст да се протегне през сърцето ти.
Не се вторачвай никога в отнетото –
все някога и тебе ще те няма
или поне ще бъдеш по-високо.

Разбирай и унивай постепенно,
така се е прокраднало изкуството
измежду хляба, битките и чувствата.
Не всяка нощ е пита и платена.
Но всеки ден пък затова е мерник,
пред който някак дръзваш да застанеш.
Не вземай и не давай обещания,
които могат да излязат верни
и да се влее Стикс в окото.

И няма страшно, ако се откажеш –
въпреки това ще те обичам. Дано
поне това е всичко – баща ми пропусна да каже.

Гласуването за 2023г приключи.