№ 308 Очите ми

май 10, 2023

№ 308

очите ми

по-мъртви са от сол във рана –
основно средство на развитието,
тъй неутрално бяло, смъртно
бяло, погълнало и смляло
до безразличие цвета на болката

по-мъртви от хриле на риба –
разсичащи цвета на въздуха
на тънки нервни окончания,
на синьо-сиви глътки
от мълчание, тъй глухо и самотно

по-мъртви са от градска улица –
след смъртен митинг на надеждата,
подписан график на несбъднато,
възкръсващ и умиращ в сенките
на водопади от мечти и въжделения

тъй мъртви са без теб очите ми

мамо

Гласуването за 2023г приключи.