# 32 лягам в гроба на баща ми

май 28, 2021

лягам в гроба на баща ми

напускаме снимката на стената
толкова дълго
събираме в себе си зимата
когато се раждаме
в безименния град
преодоляваме времето

клепачите се отварят
като дъно върху празнината
дните пропадат и стават белег
износвайки сянката
на всеки родител

смъртта роди пред очите ни

нека изслушаме самотата си
татко
имаме толкова недовършени дни

Гласуването за 2021г приключи.