№ 32 Обичам те, майко

май 10, 2023

№ 32

Обичам те,майко земя добра,
искам в твоя необятен
простор да се потопя!
Да мога да възхвалявам
живота на земята като
Славейков и да пея
за величествената красота
на всичко около мен!
Да се скрия в скута
на любима жена
и да възхваля любовта!
Че живота ни тъй кратък
отреден е за нас
и да живеем достойно
и любимо всеки ден
ни призва нашия
мил бог Отец и баща!

Гласуването за 2023г приключи.