№ 33 Книгите

май 13, 2024

№ 33

Книгите

Книгите за мен са нещо скъпо,
но не като цена на етикет.
Като карта ме упътват,
изкусителни са като сладолед!

Книгите за мен са като кино,
заливат ни с цветове.
Прескача всичко, дето е отминало –
от южните морета до северните брегове.

Да разказват най – умеят!
Стихове да рецитират.
Най – нежни песни ще изпеят.
Истински истории събират!

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!