# 34 ГАЛОП

май 28, 2021

ГАЛОП

Толкова много пропиляно време

слънцето се издига и прималява

а ти проследяваш с поглед

само няколко важни дни

тайни отблясъци във влажно око

в края на една тъй лична улица

която водеше до църква родилен дом или място

откъдето излитат и падат планери

Сега е точно това животът

но ти се иска да е още рано

зад затворените си очи да виждаш

как смъртта дърпа юздата на сърцето ти

тънката нишка между теб самия

и препускащия в блянове твой свят.

Гласуването за 2021г приключи.