№ 35 Пътуване с кола до Волуяк

май 13, 2024

№ 35

Пътуване с кола до Волуяк

Познавам един човек в Христа, който, преди четиринадесет години,
(в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае),
бе занесен до третото небе.
2 Коринтяни 12:2

Крайпътните птици са листенца, отронени
от цъфналата маргаритка на слънцето –
сякаш някой влюбен пак гадае:
обича ме, не ме обича…

Но в небето, поне в третото,
на съмнението камъкът го няма –
отдавна е стопен в сърцата
от лъча лазерен на самата Любов.

И гълъбът на мига не отлита от страх,
преди ти, зърнал го от стълбището на дома си,
да слезеш и да го нахраниш с трохи
от краешник на сбъдната молитва.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!