# 38 ЗА ДА НЕ ПОМНЯТ

май 28, 2021

ЗА ДА НЕ ПОМНЯТ

България е стара! Ще умре?!?…
Разграбиха античните ѝ стомни.
А мойта дъщеря ли? Тя ще е
на север – синеока и свободна.

Край нея ще ухае на море,
на сол, на студ и на норвежки щорми.
Децата ни растат без брегове,
без минало растат – за да не помнят!

Но в нея ще надига едър ръст
една земя по-мъничка от шепа.
Една страна, разпъната на кръст
в изстиналата кръв ще ѝ нашепва,

че корените подлежат на сеч!
А майка ѝ повтаря:“ По-добре е
детето ми да бъде надалеч…“

Не се живее в Рай! Не се живее!

Гласуването за 2021г приключи.