№ 39 Не сме готови

май 10, 2023

№ 39
***

Не сме готови да погледнем пред прозореца,
не сме способни да не вдишваме насила.
И плуват всички дни в моретата на грозното,
и няма риби да окажат съпротива.

Отвъд водите на създадените спомени
обгръщаме се със завивката от нищо.
Оказва се, че изначално сме отронени
като трохите, непостигнали значимост.

Гласуването за 2023г приключи.