# 39 ПРИЯТЕЛСТВО

май 28, 2021

ПРИЯТЕЛСТВО
На Мария Владова, поетеса

Искам да ти кажа много неща…
Красивото да заключвам в себе си е грях!
Недоволството се отстранява с смях…
Нежността, която искам да ти дам
не отблъсквай зарад стари рани!
Не прави на миналите грешки спомен…
Не отблъсквай, не отхвърляй радостта ми!
Направи от мъката приятел, направи от грешката съветник,
не изпитвай страх от лош, невежа и клеветник!
Силна си: прости и продължи,
хоризонтите слветлеят над съдбата ти.
Кръстопътят в тебе разнищи,
ще изгрей звезда свободна и красива …
Не скърби за минали раздели и предатели…
И пътеките в гората се разделят:
устремени към целта на пътника…
Под небето има много място за приятелства…
и изгаря тайната стаена в думите ми.
Колко много исках да те утеша,
поеми протегнатата ми ръка:
Не заключвай красотата в своята душа…

Гласуването за 2021г приключи.