№ 41 Миграция

май 10, 2023

№ 41

 

Миграция

Ненаситни са младите щъркели –

не  търпят да са в края на ятото.

Отразяват очите им стъклени

тънкостенната колба на лятото.

Ще помахат за сбогом на тръгване

със криле като флагове бели.

Ще се чуе последното пърхане

на предходни лета закъснели.

Ненаситни са младите щъркели –

не отстъпват небето пред себе си.

А зад тях дъждовете прибързано

ще покрият гнездата им с белези.

Ще се върнат по-бели и прелестни

и небето в платнище превърнали

ще въздъхнат горчиво на себе си

“Ненаситни са младите щъркели.”

Гласуването за 2023г приключи.