№ 42 Кръговрат

май 10, 2023

№ 42

„КРЪГОВРАТ“

Слънцето все от изток изгрява
и заслепява със своята светлина,
а след това зад хоризонта изчезва,
ден подир ден, и без следа.

Самотен стоя аз на плажа,
нямах време да ти кажа,
колко много ми липсва
сега онзи ден, когато …

Стъпките в мокрия пясък
покрива пяната на вълните,
а с чайката бяла отлитат
последните спoмени за мечтите.

След буря там горе в небето
скитат се облаци виолетовосини
в очакване на зората нова,
притихнали и смутени.

Слънцето все на запад залязва,
така животът си продължава.
Посред сън будя се аз,
нощ подир нощ, и без слова.

Гласуването за 2023г приключи.