№ 43 Завръщането на пчелите

май 10, 2023

№ 43

завръщането на пчелите

хубави са дните
с добре скрити междучасия в тях
с майсторския клас на птиците в дървото

хубави са
с керемидените шапки на къщите
с лисицата на залеза преминала неуловена

хубави са
с всички изоставени на прецъфтяването си думи
със завръщането на пчелите в цъфтежа на езика

хубави са
толкова че най-после виждам
аз съм неукото дете на песента

почуквам с дъжда клавишите на часовете
му – зи – ка
всичко е музика

съчинителят е музика
съчиненото е

Гласуването за 2023г приключи.