# 44 Змей Горянин

май 28, 2021

Змей Горянин

В село планиско,далечно отдавна
живяха работни хорица
овци пасяха,предяха,тъчаха,
жънеха,пълнеха хамбарите с реколта.

Сред тях се роди и отрасна
Яна мома незнайна
чудно си беше красива
правеше всичко сама и щастлива.

Радваше майка вдовица
нямаше братец ,сестрица
тяхната радост помрачиха
и задругата им разрушиха.

При чешмата в тъмна вечер
Змей Горянин я приварди
пътя беше надалече
златни нанизи й хвърли.

Вечер след вечер
змей я отвлече
Яна тънката и Румена мома
по високите бърда,
да я скрие в пещера.

Мина се не мина време
Яна по своята младост залиня,
че я люби змей Горянин
в гъста ,тъмна пещера.

Пролет,лято чака той
отговора да получи
ще му стане ли жена
или друго ще се случи.

Щеше той да я дари
скъпоценности и злато
Яна само се преви
и за себе си заплака.

Скочи в кладенец дълбок
змея подир нея скочи
и със змейския си скок
много пакости прескочи.

Селото се умълча
вече няма змей Горянин
Яна не прежалиха
майка й и ней стопанин

На хорото сред мегдана
нямаше я вече Яна
елата на две се преви
своята дружка как да прежали.

Българска земя хубава
чудни е девойки раждала
коя от коя по работна
коя от коя по хубава.

Гласуването за 2021г приключи.