№ 45 Прошка

май 10, 2023

№ 45

Прости. Простено да ти е. Простихме

Прости ми, моля те. Увита в черни сажди,
душата ми издрасква всеки звук.
А сълзи няма, устните се пукат,
навярно прошката дарила си на друг.
Простено да ти е. Изрекох тихо
и сама не вярвах на това.
Не съм родена, за да съм светица,
ала не искам да живея в непрогледна тъмнина.
Не дам ли прошка, ще разнясам тази тежест,
ще се увива повече около мен.
И ще чезне всяка светла мисъл,
потъмняла от познатия рефрен.
Простихме и простени бяхме,
Сега живота си ще продължим.
Веднъж щом простил си със сърцето,
до светлото от Бога ще се доближим.

Гласуването за 2023г приключи.