№ 48 Достойно за удивление

май 12, 2022

№ 48

ДОСТОЙНО ЗА УДИВЛЕНИЕ

Не вярвай на очите –
душа били
разправят
ти не вярвай

между небето и земята
витаят мисли всякакви
и всеки е убежище на нищо
ти не вярвай

присветват сънища лъжливи
и истини изгарят като факла
богат е който има
богат е който няма
благословени са ръцете
дето бършат стъпалото

към Храма

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!