# 49 карантина

май 28, 2021

карантина

 

живяла ли си

под небе

в което двамата сме нощ

(мълчаливо нагъваща се плът)

 

в гора където

саломе танцува тайно

(като двуглава монахиня)

 

живяла ли си

цялата любов

която ще ни се изплъзне

ако оздравеем

и този път

Гласуването за 2021г приключи.