№ 5 Надалече

май 10, 2023

№ 5

Надалече

Слънце ли грее в длани корави,
тъй надалече, тъй надалече.
Моята радост в съ́лзи се дави,
няма я чистата, няма я вече.

Вятър ли вее в мачтите здрави,
тъй нависоко, тъй надалече.
Моята смелост ме́не остави,
няма я мъжката, няма я вече.

Славей ли пее в гъсти дъбрави,
тъй отвисоко, тъй отдалече.
Моята младост, сам ме забрави,
няма я свидната, няма я вече.

Дъжд ли се лее в рози лилави,
тъй надалече, тъй надалече.
Моето детство лодка си прави,
плава далече, тъй надалече.

Гласуването за 2023г приключи.