# 5 Неузрял плод

май 28, 2021

Неузрял плод

Зрак, здрач, несдържан непонятен вихър,
космогония, танц от светещи фотони,
привличащи се планети, малки неутрони,
петостихийно шествие в небесния ефир

и ти като неузрял плод, като злак
растеш по твоята пътека свята, светилище,
минаваш през обиталище и поселище
на бързоногите ангелски твари.

Придобиваш ново качество и ново свойство.
Подкрепян от божествени трели, с леко сърце
се нареждаш до славните в най-високото небе.
Тръбиш и зрееш като стар свитък с тях наедно.

Докрай готов си за любов и за живот,
Защото ти си щастието и плодният кълн,
незаченат в напоените едемови поля,
но вечно търсещ знаците на своята съдба.

И те посрещат вятърът и емпирея огнен,
в неспир неспокоен дух на ангелски криле,
за да приемеш присърце, далновиден,
градящото в роя ангелски небе.

Гласуването за 2021г приключи.