№ 51 Кога земята се събуди

май 13, 2024

№ 51
Кога земята се събуди…
Кога земята се събуди,
да викне своите чеда,
че цял светът да им се чуди –
народ приел сам своята беда.
Дарил им Господ къс от рая –
земя като в легендите богата.
И ще остане на света до края,
орисана да бъде свята.
Земя на хиляди години,
от миналите светове,
на племента несломими –
на Тракия и Черното море.
На войните от планините,
които бранеха Балканите,
на Аспарух и неговата свита,
на кирилските букви за славяните.
Но ако чуят те земята
и нея искат да опазят –
те в миг ще си спасят страната,
а враговете ще ги мразят.
Тогаз и миналото славно,
пред настоящето им ще бледней.
Избрал сам пътя си неравен,
народът тук ще оцелей.
Народ ли ще сме или мърша –
това е изборът за векове!
Без него пътят ни ще свърши –
България за него ни зове!

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!