№ 52 Лястовица свободна

май 10, 2023

№ 52
Лястовица свободна
Ах, как искам да съм лястовица!
Лястовица волна, свободна.
Из цял свят да скитам,
да скитам, да странствам.

Да няма какво да ме задържа,
да тръгвам, да идвам.
Да се измъкна от окови човешки,
окови човешки – ужасни, глупешки.

С вярно ято да ходя,
да ходя, да скитам.
Зиме – по цял свят.
Лете – в родна родина.

Моя прекрасна страна,
страна убежище на птици,
на птици лястовици прекрасни,
прекрасни, свободни.

Да литна из небеса необятни,
необятни, сини, красиви.
Красиви с лястовици прелестни,
прелестни, невинни и мили.
Ах, прекрасни същества!
Ах, как искам и аз с вас да бъда!
О, богове превърнете ме в лястовица,
лястовица волна, свободна!

Гласуването за 2023г приключи.