№ 52 Стихотворение

май 12, 2022

№ 52
Стихотворение

Струпване на звуци мощни, думи, гласове и срички.
Хващам буква и я правя чужда,
тоз ентусиазъм те събужда
и възбужда нови в теб привички!

Структура и теза
аз градя във нова хипотеза!

Безмълвно търся гласна с ударение,
и това влечение –
води ме към пусто заключение,
та чак заключвам ги в стихотворение!
Без нито доза примирение,
водя себе си към ново увлечение,
където сбъдвам своето творение.
И този звучен връх, по усмотрение
е всенародното лечение.
И ето, нямам веч’ търпение
за това небивало вълнение!

Ямб, хорей, дактил.
Хипербола, литота.
Метафора в нов стил!

И ето – рима! Еманация!
Стъпка нова, и ето ти градация.
Цял текст със илюстрация –
еманципация!

Родният ми той език..
Толкова да си велик!
Заслужаваш даже вик,
пък дори и само миг.

Някакво произведение,
стих и сътворение!

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!