№ 53 Пришествие

май 10, 2023

№ 53

ПРИШЕСТВИЕ

„Алилуя, братя!“ Бог слезе на земята!
Не влезе в църквата
и не отвори на джамията вратата.
Подмина синагогата.
Наместо туй по улиците се разходи.
Пеш.
Наобградиха Го мъже, жени, деца,
и кучета от всякакви породи.
Заляха Го с молби, овации, цветя,
а тук-таме дори освиркан
беше.

Застана Той срещу тълпата.
На всеки във ума погледна.
Повзря се малко и в лицата.
„Е, няма ли един поне?!
И този не…И онзи не…
Добре, последно…“

„Е, как сме, как сме?” –
с усмивка този го попита.
А онзи пък Го чакаше да отговори.
Бог – смутен, и гузен сякаш,
в очите със вина прикрита
погледна крадешком нагоре.
”Направих грешка.“ – промълви. –
Дори и трийсет кръста с трийсет Сина,
не биха ви направили добри.”
Тъй рече Бог. А после си замина.

Гласуването за 2023г приключи.