№ 54 СТАРАТА КЪЩА

май 13, 2024

№ 54
СТАРАТА КЪЩА
В тази къща вече никой не живее.
Вратите заключени,приковани прозорците,
стените студени,стаите празни,
пустота навсякъде,и лястовичките
не правят гнезда под стрехата.
Геранът безмълвен,градината е подивяла.
Навярно след време, други хора ще дойдат,
коминът със светъл дим ще извести,
че къщата най-сетне оживява.
И от герана ще бликне водата
с весели звуци,прозорците ще разперят крилата си,
през вратите ще нахлуе топлината на лятото,
и душата ми няма да бъде стегната
както сега,когато я гледам,и деца
с гласовете си ще напълнят стаите.
Животът е като реката, която тече
недалече от къщата, понякога пресъхва,
но оживява от дъждовете.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!