# 55 Пролет

май 28, 2021

Пролет

Когато със зеленото се срещна – то настоява:
„Блещú се и мечтай с мойто зеленило
и стой така, че да не забележа твойте намерения,
техните опасни срамоти
и другите човешки измерения”.

А твоите романи ласкаво позеленяват
и се провират между стръковете,
настръхнали от човешката опасност.
Всичкото започва все оттам,
откъдето идва и зеленото.

Падат зеленúла отвисоко и отвсякъде
и те превръщат във зелена еуглена.

Гласуването за 2021г приключи.