№ 56 ДРУГОТО БИТИЕ

май 12, 2022

№ 56

ДРУГОТО БИТИЕ

Когато очите ми загубят светлината,
когато час настъпи вече за разплата,
ще забравя всички дати, имена, лица,
ще почувствам неизпитаната свобода

да съм завършен атом със ядро и тяло,
чак сега сама със себе си да бъда цяло,
да избягам от капана на онази нищета,
която винаги осъжда мисълта на самота.

Когато ме прониже удар на камбана,
всичките си спомени ще дам в замяна,
да изтрия злото от лицето на Земята,
в съда на Господ горе да съм адвоката

на потъпканите чувства и страдание,
на криволичещите линии по дланите,
ще измоля шанс повторен от съдбата,
от художник – друг рисунък на ръката.

Когато станала съм само очертание,
когато изсвисти последното дихание,
ще ме посрещне млад жътвар небесен,
и заслушана във неговата тиха песен

ще подреждам свои думи във послания,
ще взривя мъчителните разстояния
между душите търсещи се в двата свята,
безусловно ще платя с живота си цената.

Когато нощем ме разтърси остра скръб,
когато в тялото ми не остане капка кръв,
моят дух, където и да си, ще те намери,
че вечно да сме заедно – сме се заклели .

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!