№ 56 Пулсиращо

май 10, 2023

№ 56

ПУЛСИРАЩО

Да вдигнем днес глава,
защото вече саби няма.
Оръжията са безсилни,
защото ги заместват думите
манипулиращи, пулсиращи, неверни
като брак по сметка.
Но ние все още помним, че „преклонена главичка…”
и така нататък.
Като сълзи се стичат дните
върху огледалото на времето.
Това, което днес е истина,
било е някога мираж,
а днес миражите не са на мода
и истината готви нови речи
за нови хора,
седейки до камината на топло
със чаша вино и мезе от изречения.
Но ние, сенки на живот,
вълни, пречупени във бреговете на миражите,
с отворени уста като вулкани,
ще завъртим земята от бъдеще към минало
и ще се върнем
в пещерите на нашето усърдие
да сътворим света
и после той да ни засмуче
като коктейл със сламка
в жадния
търбух на времето.

Гласуването за 2023г приключи.