№ 57 В клоните

май 12, 2022

№ 57

В клоните

Било е зима в края.
Било е вятър
в рехавите клечки.

И защо най-горе
във високата бреза,
при уязвимия ѝ връх?

Било е без наченки
на мнимата закрила
на разлистените длани.

Били са даже набези
и шумни спречквания
на гола територия.

Попиташ ли кръвта и перушината,
ще ти кажат, че не помнят нищо.
Костите ще отговорят същото.

Било е всичко работа
по избора на човките.
Това е моята бреза,

това е свраката ми.
Островът почти готов.
Сезонът скоро ще изгрее.

Не е никакво очакване.
Рисунка с туш е, която съблюдава
за своето движение в пейзажа.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!