# 59 „Блажени са сърцата, които могат да се огъват, те никога не могат да бъдат разбити.”

май 28, 2021

„Блажени са сърцата, които могат да се огъват, те никога не могат да бъдат разбити.”
Камю

*

разрязвам денонощието
на лесно преглъщащи се хапки

подчинявам тялото
обличам го в подходящи дрехи
целувам кучето по носа
слушам енергична музика
дишам

дишам

дълбокото дишане успокоява пулса
сърцето ми иска да си тръгне
набутвам го обратно в тялото
обличам го в подходящи мисли
целувам болката по носа
слушам пулсирането на кръвта
дишам

дишам

дълбокото дишане приспива нервите
завива ги с меко синьо одеяло
спира музиката на спомените

и огъва сърцето
в подходяща
лесно смилаема форма
за умиране

Гласуването за 2021г приключи.