№ 59 Не зависи от теб възкресението

май 10, 2023

№ 59

Не зависи от теб

Не зависи от теб възкресението
ти си на долната земя –
в биографията ти нито дума за любов
или краткотрайна нежност
Ти си на долната земя
небето ти е шапка
небостъргачите козирка
ровиш не в коприна
ровиш в пръстта
садиш пипер, домати и молитви
плевиш плевели и подозрения

береш ягоди, череши и облаци
пазиш предчувствията с ловна пушка
търсиш на глобуса горната земя
където живеела любовта
но не си намерил кураж да отидеш до там

Не зависи от теб възкресението
ти зависиш от него

Гласуването за 2023г приключи.