№ 59 Предпразнично

май 13, 2024

№ 59
Предпразнично
Днес искам да е тихо, да е свято…
Но съхрани ли някой святост, Боже?
Спаси ли някой в себе си детето,
което без любов не може?
И помня ли го аз, нали довчера,
се молих и проклинах пред икона…
Какво остана от душата, от сърцето?
Познавах тишината, а вече не я помня.
Светът, превърнал се е в място без вяра,
без ценности
и без надежда…
Над вакуума на небесата, съдбата сплита и разплита,
незнайна нишка
от житейска прежда…

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!