№ 6 Оставям само слънце

май 12, 2022

№ 6

Оставям само слънце
през облака, от облака да свети.
Оставям само слънце
на покрива на къщата.
В тревата, която свети като слънце.
Оставям ви трева и слънце,
скакалци и пеперуди
както на сърцето,
така и на тревата!

В закуската от крак на крак
и оттатък
неравните извивки на реката,
ах, в същите извивки на реката
нека свети слънцето.
В ливадите, които Бог изправи,
за да се гонят с вечността
децата ни.
С опалени коси
и после –
сънища опалени.

Оставям скрито в храста
слънцето,
а храста – в дребни чурулици.
И ви оставям една добра идея
за същината
на всеки Божи ден след мен.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!