№ 61 Спомням си…

май 10, 2023

№ 61

Спомням си..
Бях тук и преди.
Очите бяха точно
толкова червени
и сълзите
точно толкова топли.
Спомням си всичко…
Празното сърце
и червеният светофар.
Как пресякох улицата
и ме удариха!
Толкова силно,
Че още го помня!
Тогава събрах сърцето си
от земята … и то заби отново!
После започна да отмерва времето
до следващата катастрофа.
И ето!
Днес отново мина, някак на шега…
и този път
със същите очи,
но малко по-червени,
днес макар и на зелено
….
не мога да се събера!

Гласуването за 2023г приключи.