# 61 Живот

май 28, 2021

Живот

Заравям пръсти в рохката земя,
от вчерашния дъжд обляна
и от лъчите слънчеви на днескашния ден
във пазвата си топлина събрала.

Полагам семенце едно
в това легло от черно злато,
ще се превърне във дърво –
след време малкото ще е голямо.

Под клоните му пейка ще скова,
ще седна с гръб, опрян на ствола,
ще съзерцавам чудото живот,
що Бог с невидима ръка създава.

Гласуването за 2021г приключи.