№ 63 Цяла

май 10, 2023

№ 63

Цяла

Като лист от вятър разлюлян
ела и ми дъхни начало!
Бъди истина, не само блян,
който идва и си тръгва вяло.

Като лятото дари ми смях,
но сълзи също (без дъжда не мога),
че надеждата се ражда в тях,
затуй те парят като огън.

Като утрото открий ми път,
по детски чист, наивно волен.
От пръстта щом стъпки се родят,
започва животът ни измолен.

Там ще никнат нашите следи.
оставяйки след себе си пътека.
Върви със мене, моля те, върви!
Човек е цял единствено с човека.

Гласуването за 2023г приключи.