№ 64 ДАНО

май 13, 2024

№ 64
ДАНО

И дано продължавам да пиша,
да изкарам от мен всяка болка.
Да започна спокойно да дишам,
че сърцето да спре с тази гонка,

да погледна живота през рамо
и възкръснала, лека, и нова
сам самичка на себе си “Браво!”
да си кажа… И вече готова

да отхвърля човешкото бреме
и да пусна душата си в странство,
по мечтания път да поеме,
в друго време и друго пространство.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!