№ 65 За тъгата на четирима непознати …

май 12, 2022

№ 65

За тъгата на четирима непознати антични философи
от музея в Дион

Четири мраморни статуи на възрастни мъже от втори век –
философи,
които седят все така унили
върху троновете си с лъвски лапи –
замислени върху проблеми,
за които продължават да не намират решение –
бедност,
вероятно войни или варварски нашествия,
стремеж към власт,
амбиции и липса на вяра,
политически убийства,
безчестие –
времето почти нищо не е променило,
само върху мрамора са пропълзели издайнически петна,
появили са се дълбоки сенки под очите на философите,
отчупили са се парчета от къдриците им,
диплите на туниките им са все така перфектни,
но по тях са тръгнали фини пукнатини –
дребните несъвършенства на камъка,
престоял векове във влажни и мочурливи земи,
за да се събудят един ден тези тъжни мъже
още по-тъжни
и да открият,
че всеки от тях е изгубил дясната си ръка,
а вероятно и оптимизма си –
за един свят,
който продължава да е все така
ясен и предвидим.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!