№ 66 Мечтата на мъглата

май 10, 2023

№ 66

Мечтата на мъглата

Живея ли с мечтата,
че някой ден времето ще спре.

Ще намеря ли спокойствие в живота,
или ще плувам в най-соленото море?

Бленувам за покой,
но получа ли го,
колко неусетно ще се изпари и той,
ще спре ли някога това вретено,
ще намеря ли желания развой?

Вървейки във мъглата,
в локвите на безконечната тревога,
препъвам се и падам долу,
но намирам силата отново.

И щом изправя се и стъпя здраво,
предавам се и сторвам грях,
грях, който коства ми сърцето,
грях, желаещ вечния ми крах.

Отново губя краткия покой,
получих го,
но колко неусетно изпари се той,
вретеното върти се до безкрай,
къде ще търся аз желания ми рай?

И ето пак вървя в мъглата,
не виждам накъде вървя.

Ще намеря ли спокойствие в живота,
или ще плувам вечно в безнадеждната мъгла?

Гласуването за 2023г приключи.