# 68 ПЕПЕРУДЕН СВЯТ

май 27, 2021

Пеперуден свят

 

Пъстър пеперуден свят.
Пъстрота и красота
са двете му криле.
От него лъха аромат
на цъфнали цветя
и всичко в красота расте.

Пъстър пеперуден свят.
Многобагрено вълшебство
пред тебе се разкрива
като цъфнал дивен цвят,
като миг от твойто детство
и като мечта красива.

Пъстър пеперуден свят.
И душата литва
с пеперудени криле
в лазурен необят
със песен и молитва
и с радост чиста на дете.

Гласуването за 2021г приключи.