# 77 Как ни спасяват природните закони

май 27, 2021

Как ни спасяват природните закони

 

Рязката светлина на декември
не може да излъже никого –
нито красотата ще спаси света,
нито купищата цветя, в които липсва радост.

– Всички ще умрем! –

крещи непознат мъж, вместо утеха,
и после целува опечалените.
– Това е кръговрат! –
убеждава ги той и размахва ръце,
все едно говори за водния цикъл в природата,
чертае с ръце доказателства
за непрекъснатия процес на преминаване
на водата в пара,
на парата – в дъжд,
дъжът – в реки,
реките – в океани,
а океаните – в облаци,
а всички тези хора, вкопчени в цветята,
участват в кръговрата на скръбта –
и не си дават сметка, че всяка тяхна сълза
се превръща в поток,
река,
море,
облак.

– Един си тръгва и друг идва. Така трябва.

Иначе ще стане потоп на земята! –
крещи онзи мъж.
Може би е луд. Или поне философ.
В краен случай – учител по физика,
който рисува сред опечалените
огромни кръгове във въздуха –
преговаря невидимите процеси, през които преминавеме –
изпарение,
кондензация,
поройни дъждове,
водни пари,
скръб.
После някой от онези мълчаливи и тъжни хора –
може би далечен роднина или добър приятел,
внезапно се засмива на глас –
кратко и силно,
проумял най-сетне онзи урок от пети клас,
който ни прави безсмъртни.

Гласуването за 2021г приключи.